Vagttelefon 7012 4412

Forside / Bangsbo Å

Bangsbo Å

Bangsbo Å opland

Kort over Bangsbo Å opland.

 

Problematik

Den 15.-16. oktober 2014 faldt der 100-130mm regn. Dette medførte store oversvømmelser omkring Bangsbo Å. Marker og enge langs Vrangbækvej var oversvømmede, og visse steder var åen helt op til 2-300m bred. Dyrehaven og områderne ved Møllehuset var oversvømmede. De vandløbsnære huse mellem Europavej og åens udløb var hårdt ramt. Især Rønnestvej og Holmebovej, men også Åhaven var ramt. Åen var ved Holmebovej op mod 20m bred.

Indsats

Analysearbejdet af Bangsbo Ås oversvømmelser er i gang. Der har været afholdt borgermøde, som skulle afklare, hvor åen oversvømmede. Informationerne er hen over sommeren blevet brugt til at udfærdige et udbud, som rådgiveren COWI vandt. De skal identificere løsninger på, hvordan de vandløbsnære marker og huse sikres mod oversvømmelser i fremtiden.

Tidsplan

2015

  • September        Udbud på rådgivningsopgave
  • November         Valg af rådgiver

2016                              

  • Januar                Rådgiver afleverer rapport med løsningsforslag
  • Februar              Borgermøde om løsningsforslag og økonomi