Vagttelefon 7012 4412

Forside / Klimaforandringer / Klimaforandringer

Klimaforandringer

Klimaet er i konstant forandring. Tænk bare på istiderne. I dag er forskerne enige om, at menneskets udledning af drivhusgasser er med til at ændre klimaet. Siden 1873 er temperaturen i Danmark steget med 1,5 grader.

Det er usikkert at forsøge at forudsige, hvad der kommer til at ske med klimaet i fremtiden. Hvis verden fortsætter udledningen af drivhusgasser i samme tempo som nu, forventer forskere, at klimaet i Danmark vil ændre sig i løbet af de næste 50 år. Vi vil se varmere og vådere vintre og tørrere somre med kraftige regnhændelser. Set over hele året vil der komme mere regn. Den øgede vandmængde til også ses i havene, som vil stige op mod en halv meter, og i grundvandet som ligeledes kan stige med en halv meter.

I Danmark vil øgede mængder af vand altså blive det største problem. Huse og bygninger langs de lange kyststrækninger vil blive udfordret, når havet stiger. De større mængder regn skaber pres på vandløbene, som skal aflede vandet, og det stigende grundvand kan skabe problemer med vandafledning og dræning.

Læs mere om klimaændringer i Danmark her.